Copyright

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dijkstra Verpakking.
Het is uitsluitend toegestaan de informatie van deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden en het voor studiedoeleinden te gebruiken.
De Productcatalogus en Productbladen die te downloaden zijn kunt u voor uw verkoop-doeleinden gebruiken.